2017-08-26

Szakmai önéletrajz

1 . Személyi adatok

Név                             Dr. GERLINGER IMRE   

Szül. hely, idő         Nagykanizsa, 1957. 05. 28.

Munkahely címe        PTE ÁOK Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika
7621 Pécs, Munkácsy Mihály u.2.
Munkahelyi telefon: 72-507-372
Munkahelyi fax: 72-312-151
e-mail: i.gerlinger@freemail.hu

Családi állapot          nős

felesége: dr. Várfalvi Zsuzsanna, fogszakorvos

gyermekek:  Lilla, szül: 1985, András, szül: 1991

 1. Legmagasabb iskolai végzettség, tudományos fokozat

Egyetem  Pécsi Orvostudományi Egyetem, ÁOK
Diploma kelte
1981
Szakképzettsége 
általános orvos
Szakvizsgák

 • csecsemő- és gyermekgyógyászat (1985)
 • fül-orr-gégegyógyászat (1989)
 • audiológia (1998)

Tud. minősítés egyetemi doktori fokozat (PhD) 2002. május 16., PTE  ÁOK
habilitált egyetemi docens, 2007. december 12., PTE ÁOK

Specialis tanfolyam  Egészségügyi Manager Oklevél (PTE KTK, 2009)

 1. Nyelvismeret

angol, középfokú nyelvvizsga, 1985, Budapest,
bizonyítvány száma:  Á 055158/1985

Cambridge Proficiency B / IELTE 7,5 pont, Oxford,  1995 január

orosz alapfokú nyelvvizsga, Pécs (1981)

 1. Munkakörök

1981-1986 – gyakornok, POTE Gyermekgyógyászati Klinika

1986-1989 – gyakornok POTE Fül-orr-gégészeti Klinika

1989-1994 – tanársegéd, POTE Fül-orr-gégészeti Klinika

1994-1997 –  Liverpooli Egyetem, Fül-orr-gégészeti Klinika,
Overseas Doctor’s  Training  Scheeme

1998-2001 –  egyetemi adjunctus, POTE Fül-orr-gégészeti Klinika

2001-2003 –  Nottinghami Egyetem, Queens Medical Centre,
Fül-orr-gégészeti  Klinika, fülsebészeti osztály vezetője

2004 – 2009  egyetemi docens,  klinikai igazgató helyettes, PTE ÁOK,
Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika

2009-              egyetemi tanár, klinikaigazgató

 1. 1. Választott szakmai szervezeti tisztségek, megbízatások:
 • Magyar Fül-,orr-,gégeorvosok Társasága Vezetőségi Tag (2002- )
 • Fül-,orr-,gégegyógyászat c. szaklap szerkesztőbizottsági tag (2003- )
 • Fül-,orr-,gégészeti Szakmai Kollégium Tagja (2004-  )
 • Magyar Fül-,orr-,gégeorvosok Társasága Vezetőségében
  Külföldi Utazások Bizottságának Elnöke (2005- )
 • Magyar Fül-,orr-,gégeorvosok Társasága Elnökségi tag
  Ellenőrző Bizottság Elnöke (2006)
 • Román Fül-,orr-,gégeorvosok Társasága által adományozott Tiszteletbeli Tagság (2006) az erdélyi fiatal magyar és román kollégák képzésében betöltött szerepemért
 • Magyar Fül-orr-gégeorvosok Egyesülete, Gége Michrochirurgiai Szekció Elnöke (2007-2011)
 • Az Amerikai Fül-orr-gégészeti Akadémia tagja (2009)
 • OTKA Klinikai Orvostudományok Zsűri tagja (2009)
 • Nemzetközi szaklapok lektora (Clinical Otolaryngology, The Laryngoscope,
  European Archives of Otorhinolaryngology, International Journal of Medicine and Medical Sciences)
 • Egészségügyi Manager Oklevél (2009, PTE Közgazdaságtudományi Kar)
 • Fül-orr-gégészeti Grémium Elnöke (2009-)
 • Magyar Fül-orr-gégeorvosok Egyesületének elnöke (2010 – )
 • MTA Akusztikai Osztályközi Bizottság tagja (2011- )
 • PTE ÁOK Katasztrófavédelmi Bizottság Elnöke (2012- )
 • A Cseh Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete tiszteletbeli tagja (2014)
 • A Német Fül-Orr-Gégeorvosok Egyesülete tiszeletbeli tagja (2015)
 • Magyar Fül-orr-gégeorvosok Szakmai Tanács elnöke (2017)

 

 1. 2. Választott intézményi tisztségek
 • Klinikaigazgató vagyok 2009 óta
 • Tagja vagyok a PTE ÁOK Kari Tanácsának, 2006 óta
 • PTE ÁOK Klinikai Bizottságának tagja (2007-2008)
 • 2005 óta rendszeresen bírálok OTKA pályázatokat
 • PTE ÁOK PhD programban társtémavezető (2008-)

 

 1. Klinikai tevékenység
 2. 1. A hazai fül-orr-gégészeti gyakorlatban az alábbi műtéti megoldásokat
  illetve eljárásokat végeztem és publikáltam elsőként:
                    
 • KTP lézerrel asszisztált középfül sebészet
  (tympanoplastica, myringoplastica, stapedotomia)
 • KTP lézerrel asszisztált endoszkópos orrmelléküreg-sebészet
 • Hátsó függőleges ívjárat obliterációja BPPV válogatott eseteiben.
 • Epley manőver alkalmazása BPPV konzervatív kezelése során.
 • Craniofacialis reszekció ethmoid sejtrendszert érintő malignus tumorok eseteiben.
 • Laryngectomiát követő sztómaszűkület megoldása „csillag” technikával.
 • Extracorporalis szeptumrekonstrukció PDS fólia alkalmazásával.
 • Botulinum toxin A ultrahang vezérelt intraglandularis ínjektálása  fokozott nyáltermelésben szenvedő gyermekekben.
 • Aszpirin deszenzibilizáció alkalmazása ASA triászban (ismétlődő orrpolipózis, asthma, aszpirin érzékenység) szenvedő betegekben
 • Bonebridge implantáció
 • DACS implantáció
 • Agyalapi sebészeti műtéttechnika bevezetése a hazai gyakorlatba (subtotalis petrosectomia, infratemporalis fossa A és B típusú műtétek, középső skála feltárás többféle indikációban, transcochlearis, transoticus behatolás)
 • Cochlearis implantáció subtotalis petrosectomia üregében
 1. 2. Fokozatszerzésben való közreműködés:

2008 óta a PTE ÁOK PhD programjában társtémavezető vagyok.
Mindezidáig, az elmúlt 8 klinikaigazgatói évem során  7 PhD hallgatóm disszertáció védésére került sor, egy negyedik PhD hallgatóm védésére várhatóan 3 hónapon belül sor fog kerülni.

·      Fittler András (Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár)
A PhD program címe: A vékonybél és a máj szerepe a farmakonok eliminációjában normál és patológiás (diabetesz, hiperglikémia) körülmények között
A PhD dolgozat címe: Amfotericin B tartalmú orrspray fejlesztésének biológiai és kémiai  vonatkozásai.
A PhD dolgozat védésére 2009 őszén került sor.·      Dr. Szanyi István  (Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika)
PhD program címe: Daganatok molekuláris epidemiológiája·      A PhD dolgozat címe: Molekuláris epidemiológiai biomarkerek
vizsgálata malignus fej-nyaki daganatokban
A disszertáció védésére 2011 decemberében sor került.
·      Dr. Ráth Gábor (Gyermekgyógyászati Klinika, Gyermek Fül-orr-gégészeti Részleg)
A PhD program címe: Sebészi beavatkozások klinikai és kísérletes vizsgálata
A PhD dolgozatcíme: A ionomer cement alkalmazása a középfülsebészeti rekonstrukcióban.
A disszertáció védésére 2012 januárjában sor került.·      Dr. Móricz Péter (Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika)             A PhD program címe: Sebészi beavatkozások klinikai és kísérletes vizsgálata
             A PhD dolgozat címe: Laryngectomiát követő beszéd-, szaglás- és légzésrehabilitáció
A disszertáció védésének időpontja 2012 december első hete.·      Dr. Németh Adrienn 8Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika, Anatómiai Intézet)               A PhD program címe: Sebészi beavatkozások klinikai és kísérletes vizsgálata
             A PhD dolgozat címe:
A disszertáció védésének időpontja:·      Dr Bakó Péter (Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika)                      A PhD program címe: Sebészi beavatkozások klinikai és kísérletes vizsgálata
             A PhD dolgozat címe:
A disszertáció védésének időpontja:  ·      Dr Révész Péter (Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika)
    A PhD program címe: Sebészi beavatkozások klinikai és kísérletes vizsgálata
    A PhD dolgozat címe: 2018 során az alábbi kollégák védésére kerülhet sor a jelen állás szerint?Dr. Somogyvári KrisztinaDr. Járai TamásDr. Piski ZalánDr. Bocskai Timea

 5. 3.  Közreműködésem külföldi ösztöndíjak, tanulmányutak megszerzésében ·      Dr. Göbel Gyula – munkatársam 2006 októberétől egy éves PhD ösztöndíjasként a Mainzi Egyetem Fül-orr-gégészeti Klinikáján dolgozott ·      Dr. Lőrincz Balázs Bendegúz – volt TDK-s hallgatóm, korábbi rezidensünk 2 évig fej-nyaksebészeti ösztöndíjas volt Melbourne-ben és Brisbane-ben, jelenleg Hamburgban dolgozik, az ottani Klinika fej-nyaksebészeti részlegének vezetője. Nemzetközileg ismert robotszebész, 2017 év során a PTE címzetes egyetemi tanárrá nevezte ki.

 • Dr. Patzkó Ágnes – volt TDK-s hallgatóm, PhD ösztöndíjasként dolgozott Chicagoban, jelenleg a Würzburgi Egyetemen Neurológus szakorvosa.
 • Dr. Ablonczy Réka – fiatal szakorvos kolléganőm, Párizsi Egyetemen a Fül-orr-gége Klinikán szakorvosi állást tölt be.
 • Dr. Bakó Péter fiatal szakorvos kollégám 2012 őszétől 2 éves Humbold ösztöndíjas volta Tübingeni Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinikán, munkájának eredményeit PhD formájában foglalta össze.
 • Dr. Burián András szakorvosjelölt 2012 szeptemberében 2 hetes szakmai tanulmányúton vett rész Hollandiában Groningenben, ahol a fej-nyaksebészeti műtéttechnikai tevékenységet tanulmányozta
 • Dr. Révész Péter szakorvosjelölt 2012 szeptemberében egy tanulmányúton vett rész Freiburgban Prof. Laszig vendégeként, ahol a cochlearis implantációs tevékenység németországi gyakorlatát tanulmányozta Ugyanő 2014 során 3 hónapos szakmai ztOlaszországban Mario Sanna professzor intézetében
 • Dr. Piski Zalán szakorvosjelölt 2012 novemberétől 6 hetes tanulmányúton vett részt az olaszsországi Vareseben, ahol a korszerű minimál invazív endoszkópos melléküreg-sebészeti technikát  tanulmányozta. Hazaérkezése után az anterior skull-base sebészeti munkacsoport megalapításával hazai viszonylatban egyedülállő műtéteket végez az Idegsebészeti Klinikával kooperálva
 • Dr. Harmat Kinga szakorvos  2014 és 2017 között 3  nemzetközileg is magasan értékelt tanulmányúton vett részt Ausztriában, Hollandiában és Szerbiában. Az otoneurológiai munkacsoport megalapításával rendkívül korszerű műszerparkkal taámogatva a szédülésben szenvedő betegek magas színvonalú ellátását végzi
 • Dr. Háromi István  2017 során 2 hetes szakmai tanulmányúton vett résszt Németországban (Erlangenben), ahol a nyálmirigy-endoszkópia korszerű technikáját tanulmányozta
 • Jelenleg 2 PhD ösztöndíjjal rendelkezik a Klinika, egy a Tübingeni Egyetemre egy pedig a Heidelbergi Egyetemre szól
 1. 4. PhD kurzusom a Szegedi Tudományegyetemen
 • A Szegedi Tudományegyetem Fül-,orr-,gégészeti Klinikájának meghívására az ottani angol nyelvű PhD program vendég oktatója vagyok 2009 óta.
  PhD program címe: Reconstructive and organ sparing surgery, clinical and experimental surgical research in  oto-rhino-laryngology & head and neck surgery

PhD kurzusom címe: Middle ear surgery

 1. Oktatói tevékenység

PTE ÁOK

 • fül-orr-gégegyógyászat tantárgy gyakorlatainak vezetése magyar nyelven 1991 óta, angol nyelven 200
 • konzulensi tevékenység (TDK, államvizsga) 1994 óta
 • tantermi előadások fül-orr-gégészet tantárgyból magyar
  nyelven 2003 óta, vizsgáztatás 2003 óta
 • tantermi előadások fül-orr-gégészet tantárgyból angol
  nyelven 2003 óta, vizsgáztatás 2003 óta
 • PhD előbírálati tevékenység 2004 óta
 • PhD társtémavezető 2008 óta
 • 2004 óta 6 kolléga PhD előbírálója voltam egyetemünkön ( Szántó Zalán- I. sz. Sebészeti Klinika, Dr. Villányi Kinga és Dr. Pytel Ákos – Urológiai Klinika, Dr. Németh Árpád – Népegészségügyi Intézet, Dr. Szijjártó Zsuzsanna – Szemészeti Klinika, Dr. Mirjam Boenisch – Linz,
  Fül-,orr-,gégészeti Klinika
  )
 • Két alkalommal voltam PhD védés során bizottsági tag: 1) Budapesten (Dr. Helfferich Frigyes, Állami Gyógyintézeti Központ), 2) Pécsett (Dr. Szalma József, Fogászai és Szájsebészeti Klinika)
 • 2003 -2009-ig voltam a Pécsi Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika oktatási felelőse, ezen időszak alatt a hallgatók szavazatai alapján 5 alkalommal nyertük el a Kiválóan Oktató Klinika kitüntető címet. 

UNIVERSITY OF LIVERPOOL

 • egyetemi előadások és gyakorlatok angol nyelven fül-orr-gégészet tantárgyból (1995-1997)

           UNIVERSITY OF NOTTINGHAM

 • egyetemi előadások és gyakorlatok angol nyelven
  fül-orr-gégészet tantárgyból (2001-2003)
 1. 1. Tehetséggondozás, tutori és mentori feladatok
 • A Pécsi Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika szakorvosképzési feladataiban folyamatosan részt veszek
 • A háziorvosi curriculumokban előírt fül-orr-gégészeti gyakorlatok során a rezidensjelöltek elméleti felkészítésében és a műtéttechnika oktatásában évek óta részt veszek. Évente 10-15 háziorovos rezidens fordul meg klinikánkon.
 • A fül-orr-gégészeti rezidensképzés során az elmúlt 13 évben az alábbi kollégák szakorvosképzését irányítottam tutorként illetve mentorként:
  Bakó Péter, Dr. Nyushál Balázs, Dr. Somogyvári Krisztina, Dr. Tóth Eszter, Dr. Caicut Láránd, Dr. Tarcsi Botond, Dr. Moric Krisztina, Dr. Patzkó Ágnes, Dr. Böröczki Gabriella, Dr Török László, Dr. Révész Péter, Dr. Piski Zalán, Dr. Bagoly Kinga, Dr. Takács Ildikó, Dr. Végh Ildikó, Dr Tóth István, Dr. Kovács Adél, Dr. Orosz Éva, Dr. Kovács Márton, Dr. Bodzay Gréta, Dr. Kalinics Péter, Dr. Barabás Márta.
 • A fül-orr-gégészeti szakorvosképzésben a rezidensek számára kötelezően előírt tanfolyamokon évek óta rendszeresen veszek rész, mint felkért előadó.
 • A Foglalkozás-egészségügyi Tanszékkel együttműködve évek óta részt veszek a leendő szakorvosok elméleti és gyakorlati képzésében és szakvizsgáztatásukban
 • 2010 óta szakvizsgáztatok Fül-orr-gégészetből és Audiológiából
 1. 2. TDK témavezetés irányításom alatt:

Összesítés:   Helyi TDK konferencia
1. díj:  3 hallgató  (közülük egy kiemelt első hely),
2. díj: 1 hallgató,
3. díj: 2 hallgató,
Országos TDK konferencia
2. díj: 1 hallgató,
Dékáni/Rektori  pályamunka:  1. helyezett 4 , 2. helyezett 1 pályamunka.

 • A belsőfül immunológiai vonatkozásai
  (TDK konferencia, 3. helyezés,
  Rektori pályamunka 2. helyezés)
  Ábrahám Hajnalka, POTE IV. éves orvostanhallgató, 1994.
 • Az autoimmunitás szerepe a belsőfület érintő megbetegedésekben
  (TDK konferencia, kiemelt 1. helyezés,
  Országos TDK Konfrencia, Debrecen, 2. helyezés,
  Rektori pályamunka 1. helyzés)
  Ráth Gábor, POTE IV. éves orvostanhallgató, 1995.
 • KTP lézerrel asszisztált mikrovaszkuláris anasztomózisok a
  fej-,nyaksebészetben – állatkísérletes modell
  (TDK konferencia, 1. helyezés,
  Rektori pályamunka, 1. helyezés)
  Lőrincz Balázs Bengedúz, POTE V. éves orvostanhallgató, 2000.
 • A KTP lézer hatása a középfül-sebészetben alkalmazott implantátumokon.
  (TDK előadás, házi TDK konferecia, 1. helyezés.
  Rektori Pályamunka,  helyezés)
  Göbel Gyula, POTE V. éves orvostanhallgató, 2001.
 • A homloküreg sebészetének fejlődése: a radikális műtétektől
  az endoszkópos technikáig.
  (TDK konferencia, dícsérő oklevél.
  Rektori Pályamunka, rektori dícsérettel).
  Domány Eszter, POTE, V. éves orvostanhallgató, 2004.
 • Intraglandularis Botulinum toxin alkalmazása krónikus nyálzás eseteiben.
  (TDK konferencia, 3. helyezés.
  Dékáni pályamunka 1. helyezés)
  Nyushál Balázs, POTE V. éves orvostanhallgató, 2005.
 • A véralvadás zavarainak vizsgálata tonsillectomiát követő utóvérzések eseteiben.
  (TDK konferencia, dícsérő oklevél
  Dékáni Pályamunka, 2. helyezés)
  Török László, éves orvostanhallgató, 2007.
 • Amphotricin B orrspray alkalmazása orrpolypectomiát követően a recidívák megelőzése céljából
  Előadás társszerzőség a Magyar Fül-,orr-,gégeorvosok Rhinológiai Szekciójának
  Ülésén, Galyatető
  Fónai Fruzsina, éves orvostanhallgató, 2007.
 • KTP lézer stapedotomiával szerzett tapasztalataink
  Előadás társszerző a magyar Fül-,orr-,gégeorvosok Fül-microsebészeti
  Konferenciáján, Pécs, 2007. (TDK előadás 3. díj, Dékáni pályamunka: dícsérettel Moric Krisztina, V. éves orvostanhallgató, 2007.
 • KTP lézeres alsó orrkagyló kezelés és mucotomia eredményeinek összehasonlítása
  Előadás társzerző a magyar Fül-,orr-,gégeorvosok Rhinológiai Szekciójának
  Ülésén, Galyatető, 2007 (TDK előadás 2. díj, dékáni pályamunka I. Díj)
  Patzkó Ágnes, éves orvostanhallgató, 2007.
 1. 3. Kreditpontos és továbbképző kurzusok szervezése a PTE ÁOK
  Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinikán
 • 2006 óta önálló kreditpontos kurzust tartok „Az orrmelléküregek korszerű endoszkópos sebészete” címmel
 • 1993 óta:Középfül microsebészeti kurzus” (szervező, előadó)
 • 1995 óta: „Modern techniques in rhinoplasty” (szervező, előadó)
 • 2003 óta: „Endoszkópos és mikroszkópos gégesebészet” (előadó)
 • 2010 óta: „ Kezdő és haladó technikák az endoszkópos melléküreg-
  sebészetben” (előadó, szervező)
 • 2007 május folyamán a Magyar Fül-orr-gégeorvosok
  Teniszbajnokságát szerveztem meg Pécsett, hagyományteremtő célzattal
 • 2009 óta minden évben mgrendezzük Klinikánkon a „Munkácsy utcai esték” néven népszerűvé vált országos főorvosi továbbképző kurzut.
 1. Tudományos munka
 2. 1. Tudományos érdeklődés
 • autoimmunitás szerepe a belső fül megbetegedéseiben
 • funkcionális endoszkópos orrmelléküreg-sebészet
 • krónikus rhinosinusitis pathophysiológiája
 • KTP-532 lézer használata a melléküregek és a középfül sebészetében
 • Modern implantációs módszerek a hallásjavytásban
 • Agyalapi sebészet
 • Stapes sebészet
 1. 2. Kutatásszervezés, intézményi szakmai együttműködés egyéb
  intézményekkel és azok eredménye
 • PTE ÁOK, I. Belgyógyászat, Haematológai Osztály: „Alvadási zavarok vizsgálata tonsillectomiát követő utóvérzések eseteiben (Prof. Losonczy Hajna, Dr. Nagy Ágnes). Közlemény: Orvosi Hetilap, 149, 441-446, 2008. Előadás: Siófok, 2008.
 • PTE ÁOK, III. Belklinika: „A gastro-oesophageális reflux hatása az orrmelléküregek nyálkahártyájára” (Doc. Dr. Király Ágnes) Előadás: Pécs, 2004.
 • PTE ÁOK Genetikai és Fejlődésneurológiai Intézet: „Családi halmozódást mutató siketség genetikai háttere” (Prof. Dr. Melegh Béla)
  Közlemény: Current Medicinal Chemistry 15 (13)1257-63, 2008.
 • PTE ÁOK, I. Sebészeti Klinika: Mediastinális tumorok kollaborációban történő műtéti megoldása, Oesophago-trachealis fistulák kollaborációban történő műtéti megldása (Doc. Dr. Molnár F. Tamás) Előadás: Siófok, 2008.
 • PTE ÁOK Idegsebészeti Klinika: Craniofaciális reszekció az ethmoidalis tumorok eseteiben (Prof. Dr. Dóczi Tamás). Kongresszusi előadás: Pozsony 2002, közlemény: Fül-orr-gégegyógyászat, 49, 152-160 , 2003.
 • PTE ÁOK Onkológiai Intézete: „Fej-,nyaki daganatok szoros kollaborációban történő kemo-irradiációs kezelése” ( Doc. Dr. Csere Tibor)
 • PTE ÁOK Gyermekklinika és Radiológiai Klinika, „Intraglandularis Botulinum toxin A injekció alkalmazása neurológiai kórképekben szenvedő, krónikusan nyálzó gyermekekben” (Doc. Dr. Hollódy Katalin, Dr. Szalai Gábor) Közlemény: Journal of Laryngology, Otology, 121, 947-951, 2007. Előadás: Budapest, 1998. Előadás: Gyula, 2006.
 • PTE ÁOK Neurológiai Klinka: Arcfájdalomban szenvedő betegek kivizsgálása és kezelése (Doc. Dr. Dr. Nagy Ferenc). Közlemények: Orvosképzés, 1, 29-42, 2005, Háziorvosi Továbbképző Szemle, 10, 75-82, 2005., Fül-,orr-,gégegyógyászat 50,
  150-164, 2004. Előadás: Budapest 2004, Bukarest 2006.
 • PTE ÁOK Szemészeti Klinika „Dacryocystorhinostomiák kollaborációban történő végzése” (Dr. Bíró Zsolt, Dr. Vékási Judit). Könyvfejezet: Bíró Z, Gerlinger I, Bánhegyi G: Endoszkópos Holmium-YAG laser DCR. („Kovács Bálint Professzor a Pécsi Szemészeti Klinika igazgatója 1998-2008”) pp: 73-80. ISBN: 978-963-06-5226-1. Közlemény: Fül-, orr-, gégegyógyászat 46, 29-36, 2000. Előadás: Berlin, 2000.
 • Heim Pál Gyermekkórház, Budapest: „Submandibularis nyálmirigy radiofrekvenciás eszközzel végzett relocatiója” (Dr. Katona Gábor főorvos) Közlemény: European Archives of Otolaryngology Head and Neck Surgery, 265(9),1103-8, 2008., Gyermekorvos Továbbképzés VII. évf. 1.szám, 62-67, 2008.
 • PTE ÁOK Pharmacológiai Intézet Allergy and asthma upregulates non-neuronal TRPV1 expression in chronic rhinosinusitis with nasal polyp (Prof. Dr. Pintér Erika) (dr Tóth eszter PhD dolgozata része)
 • Az elmúlt évek során a Háziorvosi Szemle, a Fül-,orr-,gégegyógyászat és a Lege Artis Medicinae című szaklapoknak írtam felkért közleményeket, részletek a publikációs listában megtalálhatók

 

 1. 3. Tudományos teljesítmény mutatóit részletezve lásd a Publikációs listát követően
 2. 4. Konferenciák szervezése:

          1) 2010: Magyar Fül-orr-gégeorvosok Egyesülete Audiológiai
Szekciójának éves Vándorgyűlése, Balatonalmádi

           2) 2012: Magyar Fül-orr-gégeorvosok Egyesülete 42. Nemzeti
Kongresszusa, Pécs, Kodály Központ
   

           3) 2014: Magyar Fül-orr-gégeorvosok Egyesülete 43. Nemzeti
Kongresszusa, Tapolca, Hotel Pelion

           4)     ”Munkácsy utcai esték” címmel félévente a dunántúli és a
budapesti főorvosi kar számára Pécsett kultúrális és szakmai
töltetű estéket szervezek

 

 1. Külföldi tanulmányutak

1988                Erfurt             ( egyetemek közötti cserekapcsolat)

1991                Tübingen        (két hetes tanulmányút, egyetemek közötti cserekapcsolat)
1992                Utrecht   (Soros Alapítvány 3 hónapos ösztöndíja otoimmunológia
témakörben, Prof. J. E. Veldman laboratoriumában)

1994                Oslo, Bergen (2 hetes Magyar Állami Ösztöndíj endoszkópos
orrmelléküreg-sebészet témakörben)

1994                Gloucester,   Anglia (Royal College of Surgeons, Overseas Doctor’s Training
Scheeme  keretében, laserrel asszisztált középfülsebészet
témakörben)

1995                New York Mount Sinai Hospital (fej-,nyaksebészeti kurzus, szabadon
átültethető és nyelezett lebenyek a fej-nyaksebészetben
témakörben)

1996-1997       Liverpool (senior registrar a University of Liverpool
Fül-orr-gégészeti      Klinikáján)

2001-2002       Nottingham (vendégfőorvosi pályázat a University of Nottingham
Queens Medical Centre Fül-orr-gégészeti Klinikájára,
fülsebészeti osztály vezetése)

2004                Mainz     (kéthetes tanulmányút, cochlearis implantáció és endoszkópos
orrmelléküreg-sebészet témakörben)

2005                Mainz           (kéthetes tanulmányút agyalapi sebészet témakörben)
2008                Piacenza (Olasz Külügyminisztérium kéthetes ösztöndíja
agyalapi sebészet témakörben)

2008                Poznan       (egyhetes tanulmányút cochleáris implantáció és koponyacsontba
rögzíthető hallásjavító készülék témakörben)

2009                Mechelen (cochlearis implantáció, implantálható hallókészülékek)
2009                Innsbruck     (cochlearis implantáció, implantálható hallókészülékek)
2010                Dubai            (cochlearis implantáció)
2010                Touluse        (implantálható hallókészülékek)
2011                Innsbruck    (vibrant soundbridge, middle ear implants)
2012                Göteborg      (bone anchored hearing aid)
2013                Melbourne   (febr-28-márc 9): továbbképzés cochlearis
implantáció  témakörében

2013                Genf                Nyálmirigy endoszkópia, továbbképző kurzus

2014                Zürich   Kurz középfül-protéziseket gyártó cég  kurzusa, műtéti
bemutatókkal (jan. 6-9)

2014                New Delhi      Középfülsebésszeti továbbképző kurzus fiatal indiai rezidensek
számára  (jan. 15-22)

2014               Innssbruck   Középfül implatációs gyakorlati kurzus (febr. 21-24)
2014               Zürich            Agyalapi sebészeti kurzus (július 14-18)

2015               Piacenza       Agyalapi sebészeti kurzus
(ápr- 19-május6)

2016               Innsbruck      Med-El közép- és brldő fül implantátumokat gyártó cég
továbbképző kurzusa (március 5-8)

2016               Bern                Endoszkópos fülsebészeti kurzus  (október 13-16) 

2017                Mumbai         skull base sebészeti workshop műtéti bemutatókkal
(január 23-26)

 1. Pályázatok                      

Hazai, nemzetközi pályázatok, témavezetői részvétel

 • Soros Alapítvány támogatása, 3 hónapos hollandiai tanulmányút folytatására (Utrecht, 1992, 3000 gulden)
 • Belső kutatási támogatás PTE ÁOK OEKK 2000 év, 100.000 Ft.
 • Belső kutatási támogatás, PTE ÁOK OEKK, 2003 év, 100.000 Ft.
 • Nottinghami Egyetem által adományozott támogatás kurzuslátogatások céljából: 2000 £ (angol font) 2002. (Elvégzett kurzusok: Ipswich, fülsebészeti kurzus, 2002, Köln parotissebészeti kurzus 2003).
 • Mainzi Egyetem Fül-orr-gége Klinikájának látogatására elnyert 700 Є (euro), 2004. (Cochlearis implatációs technika tanulmányozása)
 • Mainzi Egyetem Fül-orr-gége Klinikájának látogatására elnyert   700  Є (euro) (Agyalapi sebészeti technikák tanulmányozása).
 • Kongresszusi részvétel támogatására beadott nyertes pályázat:
  PTE ÁOK OEKK, 100.000 Ft. (Bukarest, Latin országok Fül-,orr-,gégészeti Kongresszusa, 2006.
 • Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) Jedlik Ányos Kutatásfejlesztési Pályázata: Nagypopulációt érintő eosinophil sejtes orrpolipózis kezelésére szolgáló innovatív diagnosztikus és terápiás eljárások kifejlesztése. 300 millió Ft, témavezető vagyok a pécsi centrumban, 2007.
 • OTKA társpályázóként Dr. Pytel József: A cochleovestibularis rendszer teljesítméníének mérése objektív módszerekkel. T 042831 (2008-2012),
  15 millió Ft (senior kutatóként munkacsoport vezető), 2007-ben.
 • Az Olasz Külügyminisztériumtól pályázat útján elnyert rövid, két hetes tanulmányút támogatása (1200 Є) a piacenzai Gruppo Otologico munkacsoport meglátogatására 2008-ban, agyalapi sebészet témakörben.
 • 2010 és 2017 között minden évben legalább egy fiatal kolléga szakmai tanulmányúton vett részt belső kutatási támogatással egy ismert Nyugat-Európai centrumban

 

 1. Szakmai díjak
 • 1996: Országos I. díj a Storz műszercég  pályázatán
  “Cadaver dissectiós vezérfonal és praktikus klinikai utalások a functionális endoszkópos orrmelléküreg-sebészet gyakorlásához”
 • 2001: I. díj (megosztott) a Prof. Kepes Pál emlékére kiírt pályázaton
  “KTP lézerrel asszisztált endoszkópos orrmelléküreg-sebészet”
 • 2016: Cseresnyés emlékérem – A Magyar Fól-orr-gégész és Fej-nyaksebész Orvosok Egyesülete Életműdíja
 • 2016: Vilmos püspök díj – Baranya Megye Tudományos díja
 • 2017: MOTESZ díj
 • 2018: Krepuska Géza díj